Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 10.07.2013

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:10.07.2013
Registrert:14.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Kommentar:Fyrste observasjon i år.
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (10.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Syncopacma cinctella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (10.07.2013)