Lokaliteter: Rogn: 18.07.2013

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:18.07.2013
Registrert:21.07.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Fire nye artar.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis laetana (Ospesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av Svein Bekkum.
© Nils Rogn (18.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia abietaria (Stor kongledvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (18.07.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Montescardia tessulatellus
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av Svein Bekkum.
© Nils Rogn (18.07.2013)