Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 31.08.2013

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:31.08.2013
Registrert:08.09.2013
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Oligia strigilis (Buelinjet engfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma alchemillata (Dålundmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Assara terebrella (Granfrøsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Timandra griseata (Grå syremåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her.
© Nils Rogn (31.08.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen