Localities: Rogn, Hagane: 31.05.2021

Reporter:Nils Rogn
Observers:Nils Rogn
Site:Rogn, Hagane ()
Date:2021-05-31
Registered:2021-06-03
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Weather:Klarver.
Observation type:Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Epinotia pygmaeana (Dingy Spruce Bell)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
Dyret vart sjekka for kvite bakvenger, og arten er ikkje registrert i Valdres tidlegare ifølge Artskart. (Håva eit veldi slitt eksemplar som nokså sikkert var same art tre dagar før i omtrent same området.)
© Nils Rogn (31.05.2021)