Lokaliteter: Rogn, Hagane: 31.05.2021

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:31.05.2021
Registrert:03.06.2021
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klarver.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia pygmaeana (Hvit vårkveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Dyret vart sjekka for kvite bakvenger, og arten er ikkje registrert i Valdres tidlegare ifølge Artskart. (Håva eit veldi slitt eksemplar som nokså sikkert var same art tre dagar før i omtrent same området.)
© Nils Rogn (31.05.2021)