Hopp til hovedinnhold

Localities: Hyttetomta, Svanes: 25.05.2009

Reporter:Kjell Mjølsnes
Observers:Kjell Mjølsnes
Site:Hyttetomta, Svanes ()
Date:2009-05-25
Registered:2009-05-27
Activity:Norwegian moths and butterflies

About the observations

Observation type:Light-trap
 Light-trap

Observation


Artsdatabanken logo
Species:Lobophora halterata (The Seraphim)
Number:1
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult
© Kjell Mjølsnes (25.05.2009)


Artsdatabanken logo
Species:Apamea illyria
Number:2
Habitat:Mixed forest
Stage:Adult