Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Rogn: 16.08.2015

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:16.08.2015
Registrert:17.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya.
Kommentar til funn:Full felle. Berre litt her.
Observasjonstype:Lysfelle
Kommentar til funn:Litt usikker, men mest sannsynleg denne art meiner Svein.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Protolampra sobrina (Barskogfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Actebia praecox (Grønt langvingefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artig med noko som lyser opp blant det brune og grå!
© Nils Rogn (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Pyrrhia umbra (Gullfagerfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Andre funn i år.
© Nils Rogn (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Gynaephora fascelina (Heibørstespinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea rubrirena (Røddusket engfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria pimpinellae
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Ny art her, om enn litt usikker.
© Nils Rogn (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Levipalpus hepatariella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny spennande art her. Takk til Svein Bekkum som fann rett art!
© Nils Rogn (16.08.2015)