Lokaliteter: Rogn: 26.08.2015

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:26.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Grått, litt regn.
Kommentar til funn:Utdrag av fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia dahlii (Augustteglfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art. Bekrefta av Frode Falkenberg og Svein Bekkum.
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eilema depressa (Barlavspinner)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia contigua (Broket lundfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Helotropha leucostigma (Brunt sumpfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha diasema (Fjellmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Setina irrorella (Panterspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Pyla fusca (Sotsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa bractea (Storflekket metallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa nigricans (Svart jordfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.08.2015)