Lokaliteter: Kanstadmyra: 16.09.2022

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Kanstadmyra (Lødingen, Nordland)
Dato:16.09.2022
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mildt og lettskyet- lett bris fra SØ
Kommentar til metode:Tre batteridrevne lysfeller plassert i krattskog langs myrkanten.
En felle med 22w aktinisk lysrør (referanse)
En felle med 3w UV LED pære
En felle med to stk 9w UV LED bar.
Sommerfugler i alle tre fellene, men kun en i 3w fella- omtrent likt i de to andre.
Kommentar til funn:Krattskog med bjørk, selje og furu- og noe sitkagran. Plantefelt med sitkagran rett i nærheten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epirrita autumnata (Fjellbjørkemåler)
Antall:9
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
Ny art for området
© Svein Bekkum (16.09.2022)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:8
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen