Straumsfjellet: 01.09.2007

Norge»Vestland»Øygarden»Straumsfjellet»01.09.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Straumsfjellet (Øygarden, Vestland)
Dato:01.09.2007
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til individuelle observasjoner:Lysfelle, 25W UV-lysrør. 6-8 grader.
 Lysfelle, 25W UV-lysrør. 6-8 grader.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eugnorisma glareosa (Grått kilefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Observasjonstype (sommerfugl):Tilfeldig
Leveområde:Hei


Artsdatabanken logo
Art:Denticucullus pygmina (Starrfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei
© Olav Krogsæter (01.08.2007)


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Observasjonstype (sommerfugl):Lysfelle
Leveområde:Hei