Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 19.04.2009

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:19.04.2009
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kjølig natt, ned mot null grader på det kaldeste
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:39
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (19.04.2009)
© Alf Tore Mjøs (19.04.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen