Lokaliteter: Hølland: 07.09.2010

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Hølland (Hå, Rogaland)
Dato:07.09.2010
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Duk/laken og lys
 Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:11
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia solandriana (Augustkveldvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia dahlii (Augustteglfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zeiraphera griseana (Bartrekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos erosaria (Eikeflikmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua janthe (Fiolett båndfly)
Antall:9
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Art:Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eugnorisma glareosa (Grått kilefly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Art:Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha dentella (Leddvedsprellemøll)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilonota laricana (Lerkeknoppvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia castanea (Lyngbakkefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris variegana (Marmorflatvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris rhombana (Nettflatvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa obelisca (Obeliskjordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos alniaria (Oreflikmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tenerana (Orekveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia nisella (Raklekveldvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris holmiana (Rød flatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Denticucullus pygmina (Starrfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:13
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aporophyla nigra (Stort lyngheifly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria pinella (Toflekket nebbmott)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aristotelia ericinella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (07.09.2010)


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha parenthesella
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha ustella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Takk til Leiv T Haugen for bekreftelse av id.
© Even Mjaaland (07.09.2010)